Polityka Prywatności – rodo

Polityka prywatności

 

1. WARUNKI OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pswb.pl zwanego dalej „Portalem”.

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel portalu PSWB.pl, zwanego dalej: „Portalem” lub „PSWB.pl” lub „Serwisem”, tj. PSWB LTD , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 13570694 zwaną dalej jako „Administrator”. Możesz się z nami zawsze skontaktować wysyłając e-mail pod adres: kontakt@pswb.pl lub dzwoniąc pod numer +44 7727670354 lub +48 576875931 .

 

 

 

Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 

Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

2. DEFINICJE

 

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, poprzez:

 

-posiadanie indywidualnego konta użytkownika,

 

-publikowanie ogłoszeń,

 

-kontaktowanie się z ogłoszeniodawcami,

 

-kierowanie do Administratora danych osobowych zapytań o współpracę w zakresie reklamy.

 

 

Administrator danych przetwarza dane osób odwiedzających Serwis, które dokonują zakupu oferowanych przez Administratora produktów i usług (np. kalendarze, reklamy, usługi ubezpieczeniowe, księgowe, kredytowe, przewozowe, subskrypcji newslettera). Przetwarzane w tym celu przez Administratora dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia obejmują zakres niezbędny dla jego realizacji. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator danych może przetwarzać dane użytkowników w celu przesyłania im informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci założenia i prowadzenia konta w Portalu oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności PSWB.pl, dlatego też podstawą prawną przetwarzania podawanych przez Ciebie danych jest zazwyczaj wykonanie zawartej z Tobą umowy. Na tej podstawie możemy przetwarzać dostarczane przez Ciebie informacje w celu udostępnienia Tobie podstawowych możliwości Portalu jak prowadzenie konta, umieszczanie wypowiedzi na forum i komentarzy do artykułów, odczytywanie ogłoszeń, prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami Portalu i innych funkcji portalu społecznościowego PSWB.pl (tj. w celu tzw. świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem PSWB.pl), a także abyś mógł skorzystać z takich dodatkowych ofert PSWB LTD jak umieszczanie płatnych ogłoszeń w Portalu, zamówienie gadżetów, korzystania z ofert wspólnej podróży, zamówienia reklamy, otrzymania oferty na takie usługi jak: kredyt hipoteczny, kredyt na samochód, ubezpieczenie mienia, samochodu, na życie, domu, podróżne, od wypadków, usług księgowych, usług dla firm, zamawiania transferu z i na lotnisko, a także telefonii komórkowej, telewizji czy dostawców prądu i gazu. Przetwarzamy Twoje dane także w celu obsługi Portalu, rozwiązywania problemów technicznych oraz odpowiedzi na Twoje ewentualne zgłoszenia i reklamacje oraz do kontaktowania się z Tobą w związku z usługami i produktami, które oferujemy za pośrednictwem Portalu.

 

 

 

2. Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PSWB LTD w związku z prowadzeniem serwisu PSWB.pl , w tym do:

 

· prowadzenia badań i analiz aktywności Twojej i wszystkich innych użytkowników Portalu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania serwisu PSWB.pl, wprowadzania nowych usług oraz w celach statystycznych,

 

· przekazywania Tobie informacji handlowych i treści marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Twoją zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji (w zamian za wyrażenie takiej zgody możemy oferować nagrody, bonusy, zniżki itp., przy czym nie wyrażenie zgody nigdy nie powoduje dla Ciebie negatywnych konsekwencji),

 

· dopasowania reklam i kanałów komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań – zależnie od podanych danych, ustawień Twojego konta i przeglądanych przez Ciebie treści w Portalu, przy czym podobnie jak wielu innych dostawców, w zależności od Twojej zgody lub ustawień przeglądarki internetowej możemy w tym celu wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie.

 

· organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych dla użytkowników PSWB.pl,

 

· komunikacji z Tobą w innych celach niż związane wprost z zawarciem umowy,

 

· zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z PSWB.pl, egzekwowania Regulaminu Portalu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Portalu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,

 

3. Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem ofert ubezpieczeniowych, dane osobowe wprowadzane na formularzu naszej strony przekazujemy jednemu z naszych zaufanych pośredników ubezpieczeniowych, który przedstawi Ci proponowane oferty. Przekazanie danych pośrednikowi ubezpieczeniowemu odbywa się na podstawie Twojej zgody. Zgodę możesz zawsze wycofać, ale ma to skutek wyłącznie na przyszłość, to jest nie powoduje, że przekazanie danych przed wycofaniem zgody staje się niezgodne z prawem. Po przekazaniu Twoich danych pośrednikowi ubezpieczeniowemu, towarzystwo ubezpieczeniowe które reprezentuje, lub on sam (dotyczy brokerów) staje się odrębnym administratorem Twoich danych osobowych. Wszystkie usługi związane z przygotowaniem i przedstawieniem oferty ubezpieczeniowej, świadczone są przez wybranego pośrednika ubezpieczeniowego zgodnie z ich wewnętrznymi zasadami/regulaminami, które zostaną Ci przedstawione do akceptacji. Po przekazaniu Twoich danych osobowych jednemu z pośredników ubezpieczeniowych, zwróci się on do Ciebie z propozycją ofert ubezpieczeniowych, a także wypełni wobec Ciebie wszystkie obowiązki odrębnego administratora danych osobowych.

Powyższy punkt dotyczy także operatorów komórkowych, telewizji internetowej, dostawców prądu i gazu.

 

 

4. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody – np. na przesyłanie informacji handlowych – możesz zawsze wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień konta w Portalu lub kontaktując się z nami. Jeśli skorzystasz z płatnych funkcji PSWB.pl przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych w celach rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

 

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, tj. w szczególności przez okres od założenia do usunięcia przez ciebie konta w Portalu, a także po tym czasie – przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez PSWB LTD prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w zakreślonym wyżej zakresie, a jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

 

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz część informacji jest nam niezbędna do założenia i prowadzenia Twojego konta w Portalu lub abyś mógł skorzystać z innych funkcjonalności serwisu PSWB.pl. Zawsze oznaczamy pola i informacje, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę lub musimy nimi dysponować, aby wykonać obowiązki prawne.

 

7. Twoje dane oraz przekazane przez Ciebie treści mogą zostać udostępnione wszystkim zalogowanym i niezalogowanym użytkownikom serwisu PSWB.pl – w zależności od podanych danych, ustawień prywatności oraz cech wybranej przez Ciebie funkcjonalności Portalu, np. ogłoszeń drobnych czy ofert wspólnego przejazdu. Możemy przekazać Twoje dane także partnerom, którzy świadczą dla nas usługi pomocnicze, takie jak obsługa klienta, obsługa płatności, profesjonalni doradcy czy firmom świadczącym usługi hostingowe, analityczne i hostingowe. Nie przekazujemy naszym partnerom danych umożliwiających im zidentyfikowanie Ciebie, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (np. firmom obsługującym płatności) lub jeśli się na to uprzednio zgodzisz. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które w naszym uzasadnionym przekonaniu wynikać będą z przepisów prawa.

 

8. Twoje dane będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do naszych usługodawców w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, lub na podstawie szczególnej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – tzw. standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziesz mógł uzyskać kopię przekazanych danych, kontaktując się z nami.

 

9. Udostępniając Ci usługi w Portalu będziemy przetwarzać Twoje dane automatycznie, w tym także poprzez profilowanie polegające na wykorzystaniu niektórych znanych nam informacji o Tobie do analizy lub prognozy Twoich preferencji osobistych, zainteresowań lub potrzeb, lecz będziemy to robić tylko w celu personalizacji możliwości korzystania przez Ciebie z Portalu lub lepszego dopasowania reklam i informacji handlowych do Twoich potrzeb, dlatego nigdy nie będzie to wywoływać u Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

10. Wszystkim osobom, których dane osobowe chronione są na podstawie RODO, tj. unijnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:

 

· prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 

· prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 

· prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 

· prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,

 

· prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,

 

· prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

 

11. Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy PSWB LTD wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

12. Jeśli uznasz, że PSWB LTD naruszył przepisy prawa przetwarzając Twoje dane osobowe, napisz do nas pod adres e-mail: kontakt@pswb.pl.

 

 

4. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

5. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych oświadcza, że dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie RODO, tj. unijnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

6. MECHANIZM COOKIES

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne i Inne Technologie w następujących celach:

 

 

 

Konfiguracji serwisu

 

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

 

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

 

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

 

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Świadczenia usług reklamowych

 

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

 

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:

 

prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com,)

 

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics)

 

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

 

 

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. 1

 

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

 

 

18.09.2021